ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

? ??? ?? วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

? ?? วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 อาสาสมัคร พอ.สว. ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ณ บ้านสุไหงมูโส๊ะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ? ? ? ??? ?? วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 คปสอ.ละงู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 […]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ร่วมกันตักบาตรประจำเดือนตุลาคม ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลละงู วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้แก่จิตอาสาที่ลงทะเบียนด้านงานแพทย์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู ? ??? ?? […]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ประชุมผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาและผู้ที่ประสงค์จะช่วยงานแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู กล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุ อำเภอละงู เพื่อขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู   ? ?

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

? ?? ? วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 ? 12.00 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู แจ้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู พร้อมด้วย คปสอ.ละงู ร่วมต้อนรับ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้แทนพระองค์ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมามอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 1,500 ครัวเรือน และจัดตั้งหน่วยรักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ? ?? […]