ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………………………………………………………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑  อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  ๑  อัตรา ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน  ๑  อัตรา   […]