ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วันที่ 23 กันยายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ได้จัดหน่วยออกเยี่ยมประชาชนในเขตอำเภอละงูที่น้ำท่วมหนัก โดยจัดเตรียมแจกยาชุดพื้นฐานในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น อย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม และแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมวันที่ 23 กันยายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ได้จัดหน่วยออกเยี่ยมประชาชนในเขตอำเภอละงูที่น้ำท่วมหนัก โดยจัดเตรียมแจกยาชุดพื้นฐานในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น อย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม และแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 25 กันยายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู แจ้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลละงูและตำบลกำแพง เพื่อเร่งฟื้นฟูภาวะสุขภาพหลังน้ำลด โดยแบ่งการลงพื้นที่ออกเป็น 3 จุด ดังนี้

  • จุดที่ 1 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เวลา 10.00 ? 12.00 น.
  • จุดที่ 2 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 บ้านในใส ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เวลา 13.30 ? 15.30 น.
  • จุดที่ 3 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง (PCU กำแพง) ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 26 กันยายน 2560 DHB ละงู จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอละงูและเครือข่าย ?เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอละงู? โดยมีท่านนายอำเภอละงู นายธานี หะยีมะสาและ เป็นประธาน นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู, นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู, กำนัน, นายก อบต., นายกเทศมนตรี, ประธาน อสม., ผอ.รพ.สต./PCU ทุกตำบล จำนวน 6 ตำบล ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ., สสอ., รพ.สต. และอสม. ร่วมกันร้องเพลงชาติเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ บริเวณลาดจอดรถโรงพยาบาลละงู

วันที่ 29 กันยายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการใช้งานสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ และร่วมพูดคุยโครงการเน็ตประชารัฐกับการสาธารณสุขในอำเภอละงู พร้อมทั้งมีการตั้งจุดบริการเพื่อดูแลสุขภาพของผู้มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published.