ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พ.ย. 60 ฉบับที่ 2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ละงู โดยท่านประธาน นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู และรองประธาน นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู ได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุภาพอำเภอ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการเข้าร่วมประชุมรับฟัง สรุปผลการตรวจมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารโรงพยาบาลละงู ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ […]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พ.ย. 2560 ฉบับที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ซึ่งภายในงานมีการบริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย บริการน้ำดื่มสมุนไพรและยาต้มยาปรุงเฉพาะราย กายบริหารมณีเวช บริการพอกขาและชมนิทรรศการวันภูมิปัญญาไทย ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลละงู

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เปิดโครงการผลิตนักศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู และทีมแพทย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู ? ??? ?? วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Conference case ของ Extern […]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

? ??? ?? วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกร ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จากนั้น ได้ไปทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ปากอ่าว ทะเลอันดามัน อำเภอละงู โดยการสนับสนุนเรือจากสถานีทหารเรือ กองทัพเรือ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6

? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล